505 871 810
Facebook Logo

Blog

Rynek usług medycznych

2017-10-11 

Rynek usług medycznych

 

Rynek usług medycznych można zdefiniować jako procesy, które zachodzą między świadczeniodawcami usług medycznych (podmioty lecznicze) a świadczeniobiorcami (pacjentami).

Przez wielu specjalistów w dziedzinie ekonomii usługi zdrowotne nie są traktowane jako dobra rynkowe. Popyt w dużej mierze nie jest chęcią zaspokojenia potrzeby, lecz koniecznością, której się unika. Opieka zdrowotna różni się w wielu aspektach od innych towarów:
 

  • potrzeby zdrowotne tworzą potrzebę opieki zdrowotnej – opieka zdrowotna jest składnikiem decydującym o zdrowiu, zaraz obok cech dziedzicznych i środowiska naturalnego, natomiast potrzeba opieki zdrowotnej wywodzi się z zapotrzebowania na zdrowie;

  • asymetria informacji pomiędzy świadczeniodawcami a świadczeniobiorcami, czyli pacjentami, którzy poszukują informacji diagnostycznej oraz pomocy w doborze metody leczenia, natomiast świadczeniodawca posiada informację na temat różnych opcji leczenia i na podstawie tej wiedzy podejmuje decyzję o jej wyborze

  • niepewność w sferze popytu na usługi zdrowotne i niepewność co do skuteczności leczenia odczuwana przez pacjentów; w rezultacie mamy do czynienia z rynkiem przejmującym ryzyko


 

Ryc.4 Schemat funkcjonowania służby zdrowia w Polsce


 

Źródło: M.Winter, „Restrukturyzacja finansowa, organizacyjna i własnościowa zakładów opieki

zdrowotnej”, Problemy zarządzania 4/2004 (6), Wydział UW, s.47


 


 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz