505 871 810
Facebook Logo

Domowa opieka położnej

Położna sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz noworodkiem. Do jej zadań należy przygotowanie kobiety do porodu, a także sprawuje opiekę nad ciężarną w jej domu i odbiera porody domowe. W przypadku operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej sprawuje opiekę nad pacjentką. Proponujemy Państwu pomoc położnej w zakresie:

  1. opieka w okresie ciąży, porodu, połogu
  2. opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem
  3. opieka w chorobach ginekologicznych,
  4. opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia,
  5. wykonywanie testów diagnostycznych
  6. przyjmowanie porodu w warunkach domowych,
  7. udzielanie pomocy w okresie laktacji,
  8. podawanie leków
  9. leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn